Tandhygien viktig

De bakterier i munnen som orsakar tandlossning kan också medverka till inflammationer i kroppen. Detta visar en ny studie vid Örebro universitet

”Resultatet visar hur viktigt det är med munhälsan. Vi har sett att det finns ett samband mellan tandlossningsbakterien och andra svårläkta inflammationer” säger Johanna Lönn, medicinsk biolog vid Örebro universitet, som i sin doktorsavhandling studerat samband mellan inflammationer i kroppen och dålig tandhygien.

Studien visar att sambandet beror på att immunförsvaret har svårt att bekämpa den bakterie som orsakar tandlossning; bakterien Porfyromonas gingivalis. När denna bakterie väl får fäste kan den bryta ner vävnaden runt en tand och tillslut komma ut i blodet där den påverkar resten av kroppen och där bakterien kan leda till kroniska inflammationer.

De kroniska inflammationerna verkar uppstå eftersom HGF, som är ett protein som står för sårläkning och nybildad vävnad, inte tycks fungera mot tandlossningsbakterien Porfyromonas gingivalis. Inte ens vid höga halter av HGF i blodet eller vid såret.

För att förhindra tandlossning och därmed kroniska inflammationer är det därför viktigt att du regelbundet besöker tandläkaren. Dessutom måste du se till att ha en god munhygien genom att, förutom att borsta tänderna, använda tandtråd.

Tandlossning är en sjukdom som tar lång tid och därför märker du oftast inte sjukdomen innan det är försent. Därför är det också viktigt att du regelbundet går till tandläkaren för tandläkarkontroller. Tandläkare.se är en bra sida för sådant, du hittar den här.

Johanna Lönn säger i forskningsartikeln, publicerad på Örebro universitets hemsida, att det nu blir intressant om man kan tillsätta frisk HGF, alltså ett HGF som har ett så högt biologiskt värde att de kan bekämpa den kroniska inflammationen. I så fall har man hittat ett botemedel/en behandling mot kronisk inflammation.

Comments are closed.