Bättre behandling på gång vid kronisk tandinfektion

På högskolan i Malmö pågår just nu forskning för att hitta ett behandlingsalternativ för de som lider av kronisk tandinfektion, istället för den traditionella antibiotikabehandlingen som både är kostsam och ineffektiv.

”Vi vill hitta nya, effektiva metoder som är skonsamma mot både patient och miljö” säger professor Gunnel Svensäter i ett pressmeddelande från Malmö högskola. Hon medverkar i ett forskningsprojekt som letar efter en ny behandlingsmetod mot tandinfektion.

Ungefär en miljon svenskar lider idag av kronisk tandlossningsinfektion, och 30 procent av dessa riskerar att drabbas av tandlossning, trots antibiotikabehandling. Nu för tiden är nämligen antibiotikabehandling mot tandlossning både kostsam och ineffektiv. De patienter som lider av kronisk tandinfektion beräknas kosta sjukvården ungefär tio miljoner kronor varje år.

Att minska antibiotikabehandlingen är inte bara bra för patienten utan också för miljön och den ökade resistensen mot antibiotika. Antibiotika har funnits sedan 1930-talet och sedan dess har vissa bakterierna lärt sig hur man överlever vissa sorters antibiotika. Ju mer antibiotika som skrivs ut i samhället desto mer bakterier blir resistenta.

I forskningen vid Malmö högskola letar man efter särskilda biomarkörer som är kopplade till sjukdomen. De tror sig nu ha hittat dessa markörer och kan därför utveckla en behandling som på sikt kan ersätta antibiotikan. Den nya behandlingen ska istället bara innehålla kroppsegna substanser som gör att bakterierna vid tandlossning inte kan överleva. Därför skulle den nya behandlingen vara väldigt skonsam – både för patienterna och för miljön.

Forskningen på Malmö Högskola befinner sig fortfarande bara i experimentstadiet, men professor Gunnel Svensäter tror att studier på patienter kan påbörjas redan nästa år. Om forskningen håller tidsplanen så kan det finns en ny behandling mot tandlossning ute redan om fem år.

Forskningen pågår vid den Odontologiska fakulteten på Malmö högskola i samarbete med bland annat Lunds universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB

Comments are closed.